Ylitarkastaja
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Fimea / Health associate professionals not elsewhere classified / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.


TYÖPAIKKA KUVAUS Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea on sosiaali- ja terveysministeriön alainen virasto, joka valvoo ja kehittää lääkealaa väestön terveydeksi. Työpaikan tiedot: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea/ Kuopio Microkatu 1 70210 Kuopio Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea/ Helsinki Mannerheimintie 103b 00280 Helsinki Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea/Turku Itsenäisyydenaukio 2 20800 Turku TYÖTEHTÄVÄT Lääkealan toimijoiden valvonta prosessin Luvat ja tarkastukset yksikkö vastaa lääkealan toimijoiden valvonnasta, toimilupamenettelyistä ja toiminnan tarkastuksista. Lisäksi viranomaisen tehtäviin kuuluvat hallinnollinen ohjaus ja neuvonta. Lääkealan toimijoiden valvonnan lisäksi yksikkö vastaa myös veripalvelu- ja kudoslaitosten toiminnan ja elinsiirroissa käytettävien ihmiselinten laadun ja turvallisuuden valvonnasta sekä velvoitevarastointilainsäädännön ja huumausainelainsäädännön edellyttämistä viranomaistehtävistä. Edellä kuvattujen tehtävien hoito on 24 asiantuntijan vastuulla.

Ylitarkastajan tehtäviin kuuluvat:

lääkkeiden tukkukauppatoiminnan valvonta, johon kuuluu mm. toimilupahakemusten käsittely- ja esittely, lääketukkukauppojen tarkastukset ja jälkivalvonta, lääkkeiden maahantuonnin valvonta sekä toimintaa koskevien muiden hakemus- ja ilmoitusasioiden käsittely
lääkkeiden velvoitevarastoinnin valvontaan sekä lääkkeiden saatavuuteen liittyvien asioiden käsittelyyn osallistuminen
lääkkeiden tuotevirhe-, lääkeväärennös- ja GMDP non-compliance tapauksien käsittelyyn ja toimenpiteiden valvontaan osallistuminen
Fimean asiantuntijana toimiminen omalla vastuualueellaan.

VAATIMUKSET Tehtävien menestyksellistä hoitamista edesauttaa:
ylempi korkeakoulututkinto, ensisijaisesti farmasian alalta

käytännön työkokemus lääkkeiden tukkukaupasta, lääkejakelusta ja lääkehuollosta
halukkuus ja kyky toimia itsenäisesti vastuullisissa tehtävissä

sähköisten tietojärjestelmien sujuva käyttäminen
hyvät esiintymis-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot
erinomainen suomen kielen- ja englannin kielen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen taito. Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta. Valvontakohteina olevat lääketukkukaupat sijaitsevat pääosin Uudenmaan, Varsinais-Suomen ja Pirkanmaan alueella.

Virka on sijoitettu vaativuusluokkaan 10, jossa tehtäväkohtainen palkanosa on 3860,25 euroa/kk. Virassa maksetaan lisäksi henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 42 % tehtävän mukaisesta palkasta. Virkaan nimitettävälle voidaan määrätä enintään kuuden kuukauden koeaika.

tai sopimuksen mukaan Normaali viikoittainen työaika on 36 tuntia 45 minuuttia ja päivittäinen 7 tuntia 21 minuuttia. Fimeassa on liukuva työaika. Liukuma on aamulla klo 6.309.00 ja illalla klo 15.1519. Vakinainen. Virka on viraston yhteinen. Fimea toimii monipaikkaisena virastona. Fimean toimipaikat ovat Kuopiossa, Helsingissä ja Turussa. Viran sijoituspaikka voidaan sopia.

Viitenumero: 33-274-2017
Internet: https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=5d86ac65-49d9-4198-bc9c-2a3d338ef7f5 Voit hakea työpaikk

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
00280 Helsinki

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.