Tutkijatohtori, kemia
Jyväskylän yliopisto / Yliopisto- ja korkeakouluopettajat / Keski-Suomi
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille yliopisto- ja korkeakouluopettajat alueella Keski-Suomi
Näytä yrityksen Jyväskylän yliopisto työpaikat alueella Keski-Suomi

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Kemian laitoksella matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa on haettavana

tutkijatohtorin tehtävä, kemia, 1.1.2018 alkaen tai mahdollisimman pian sen jälkeen vuoden määräajaksi.

Tehtävä sijoittuu professori Mika Petterssonin johtamaan molekulaariseen nanokemiaan liittyvän spektroskopian tutkimusryhmään ja keskittyy grafeenin lasermuokkaukseen monitieteisessä tutkimusympäristössä. Tehtävä keskittyy Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksessa grafeenin laserspektroskopiaan ja epälineaariseen kuvantamiseen, sekä laseravusteiseen grafeenin muokkauksen menetelmien kehittämiseen.

Tehtävään haetaan motivoitunutta henkilöä, jolla on tohtorin tutkinto fysikaalisesta kemiasta tai kemiallisesta fysiikasta. Tehtävän menestyksekäs hoitaminen edellyttää laserspektroskopian, optiikan tai femtosekunttilaserjärjestelmien tuntemusta. Lisäksi kokemus Raman spektroskopiasta ja Raman kuvantamisesta, ohjelmoinnista tai AFM-menetelmästä lasketaan tehtävää täytettäessä eduksi.

Tutkijatohtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksessa. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Tutkijatohtorilta edellytetään sujuvaa englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Tutkijatohtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöiden tehtävien vaativuustason 5-6 (2 865,30 € / kk - 3 340,77 € / kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Tiedustelut: Prof. Mika Pettersson, email: mika.j.pettersson@jyu.fi, puh. +358 503109969.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää (pdf-tiedosto):

- Hakemus/lyhyt motivaatiokirje, josta käy ilmi hakijan tutkimusintressit.
- Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje), sisältäen julkaisuluettelon ja kahden suosittelijana toimivan vanhemman tutkijan yhteystiedot.
Hakemus tulee jättää viimeistään 31.10.2017 sähköisellä hakulomakkeella.
Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Julkaisupäivämäärä
2017-09-22

Osoite
Pl 35, 40014 Jyväskylän Yliopisto

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.