Toimintaterapeutti
Helsingin kaupunki. / Health professionals not elsewhere classified / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.


Sosiaali- ja terveystoimiala, Kontulan monipuolinen palvelukeskus, osasto 2, ryhmäkoti Kantola

Helsingin kaupunki on uudistunut. Virastoista ja liikelaitoksista on muodostettu neljä toimialaa, jotka ovat kasvatus ja koulutus, kaupunkiympäristö, kulttuuri ja vapaa-aika sekä sosiaali- ja terveystoimiala. Sosiaali- ja terveystoimialan tehtävänä on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen ja tuottaminen. Toimiala jakautuu kolmeen palvelukokonaisuuteen, jotka ovat perhe- ja sosiaalipalvelut, terveys- ja päihdepalvelut sekä sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut. Toimialan keskitetty hallinto tukee palvelukokonaisuuksien toimintaa. Tehtävän kuvaus: Haemme toimintaterapeuttia 1.11. alkaen tai sopimuksen mukaan arviointi-ja kuntoutusyksikköömme (Kantola) osastolle 2. Arviointi- ja kuntoutusosastolla on 14 asiakaspaikkaa ja ne on suunnattu kuntoutusta tarvitseville helsinkiläisille, joilla on tavoitteena kuntoutua turvallisesti takaisin kotiin. Asiakkaamme ovat pääasiassa somaattisia, esim. aivotapahtuman jälkeen kuntoutuvia. Osa työpanoksesta tehdään Palvelukeskuksen pitkäaikaisosastoilla. Tehtävänäsi on monialaisen tiimin jäsenenä arviointi- ja kuntoutusosastolla arvioida asiakkaiden toimintakykyä ja selviytymistä päivittäisissä toiminnoissa. Ohjaat asiakkaita, omaisia ja henkilökuntaa sekä arvioit asiakkaiden apuvälinetarpeen. Ohjaat myös erilaisia ryhmiä, joita toteutetaan myös moniammatillisessa yhteistyössä esim. fysioterapeutin ja sosiaaliohjaajan kanssa. Teet kotikäyntejä asiakkaiden kanssa ja arvioit heidän selviytymistään kotiympäristössä. Osallistut kuntoutuspalavereihin, kotiutuskokouksiin ja teet tiivistä yhteistyötä alueen muiden toimijoiden, kuten kotihoidon, kanssa.

Arvostamme vanhustyön kokemusta, neurologista kuntoutusosaamista ja hyviä yhteistyötaitoja. Hakijoilta odotamme kiinnostusta ikääntyneiden parissa työskentelyyn, hyviä vuorovaikutustaitoja, luovuutta ja yhteistyökykyisyyttä toimia myös omaisten ja muiden sidosryhmien kanssa. Tarjoamme sinulle hyvät ja kuntoutuksen kannalta toimivat tilat, mahdollisuuden koulutukseen, ammattitaitoisen työyhteisön sekä ison organisaation henkilöstöedut kuten mahdollisuuden osallistua talossamme järjestettävään liikuntaan sekä käyttää kuntosalia ja uima-allasta maksutta. Lupaamme perehdyttää sinut hyvin tehtävään. Hae tehtävää sähköisesti osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto: Toimintaterapeutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto. Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito. Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.
Kontulan monipuolinen palvelukeskus, vakinainen, https://www.erekryhelsinki.fi/JobsDescription.asp?AD_ID=59325&L=1&Z=H

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
Kontukuja 5, 00940 HELSINKI

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.