Tietohallinnon asiantuntija
Hailuodon kunta / Henkilöstö ja ura ammattilaisille / Pohjois-Pohjanmaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä yrityksen Hailuodon kunta työpaikat alueella Pohjois-Pohjanmaa

Hailuodon kunnan hakee hallintopalveluiden palveluasiantuntijatiimiinsä tietohallinnon asiantuntijaa. Hallintopalvelut vastaavat mm. organisaation asiakirjahallinnosta, sen kehittämisestä ja toimivuudesta. Tietohallinnon asiantuntijan tehtäviin sisältyy monipuolisesti sähköisen asianhallinnan hoitamiseen, kehittämiseen ja suunnitteluun liittyvät tehtävät, tietosuojavastaavan tehtävät sekä mobiililaitteiden hallinta. Tehtäviin voidaan sisällyttää myös tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät sekä keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävät sekä hallintopalveluiden palvelusihteerien tehtäviä. Hailuodon kunnassa on käytössä Dynasty -asianhallintajärjestelmä, jonka asia- ja sopimushallinnan käyttöönotto kuntaorganisaatiossa on meneillään. Tietohallinnon asiantuntija on mukana asianhallinnan ohjeistamisessa ja ylläpidossa sekä tiedonohjaussuunnitelman laadinnassa.

Työhön kuuluu tavanomaisten asiakaspalvelutehtävien lisäksi myös muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa toteutettavan asiakirjaliikenteen toimintatapojen ja tietojärjestelmien kehittämistä. Hakijalta edellytämme alan työkokemusta ja arvostamme erityisesti kokemusta sähköisen asianhallinnan kehittämisestä. Arvostamme hakijan asia- ja tietohallinnon opintoja. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta, itsenäistä ongelmanratkaisukykyä sekä kehittämisotetta Työsuhde on vakituinen. Toimen täyttämisessä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Työ alkaa 1.10.2017 tai sopimuksen mukaan. Palkka: määräytyy kunnallisen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaisesti. Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti www.kuntarekry.fi kautta 7.9.2017 klo 16.00 mennessä.
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/149934/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-08-24

Osoite
Luovontie 176, 90480 HAILUOTO

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.