Terveystarkastaja
Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat / Etelä-Savo
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille työsuojelu- ja tuoteturvallisuuden tarkastajat alueella Etelä-Savo
Näytä yrityksen Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä työpaikat alueella Etelä-Savo

Tehtäviin kuuluu pääasiassa terveydensuojelu-, kuluttajaturvallisuus- ja kemikaalilain mukaisia tehtäviä painotuksen ollessa asumisterveystehtävissä.
Viran sijoituspaikka on Kerimäki/ Savonlinna.
Kelpoisuusehtoina virkaan on terveydensuojelulain (763/1994) 7 § 3 mom. ja elintarvikelain (23/2006) 35 § 2 mom. mukainen pätevyys. Tehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja sekä työkokemusta ympäristöterveydenhuollon valvontatehtävistä.
Lisäksi erityisesti asumisterveystehtävistä hankittu ajantasainen työkokemus katsotaan eduksi virkaa täytettäessä.
Viran hoitaminen edellyttää oman auton käyttöä.

, Hakemukset, joihin tulee liittää CV sekä jäljennökset niistä opinto- ja työtodistuksista, joihin hakija haluaa vedota ja lähetetään osoitteella: Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky, kirjaamo, PL 111, 57101 Savonlinna tai sähköpostilla kirjaamo@isshp.fi
Kuoreen merkintä ”Terveystarkastajan virka”. Hakemuksia liitteineen ei palauteta, alkuperäiset todistukset tulee esittää ennen viran vastaanottamis., http://www.sosteri.fi

Julkaisupäivämäärä
2011-09-02

Osoite
57120 Savonlinna

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Avainsanat
Terveystarkastaja, Kerimäki