Terveydenhoitaja
Porin kaupunki. / Lääkärit / Satakunta
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille lääkärit alueella Satakunta

Haussa terveydenhoitaja varahenkilöstöön. Tehtäviin kuuluu
-Neuvola-asetuksen mukainen työ; äitiys- ja lastenneuvola - Lapsen ja perheen terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen - Puhelinneuvonta ja hoidon tarpeen arviointi; myös sähköinen neuvonta ja ohjaus - Moniammatillisen tiimin jäsenenä toiminen; neuvolatyössä yhteistyö perheen, lääkärin, päivähoidon ja

perhetyöntekijöiden kanssa - Muut esille tulevat tehtävät esim. neuvolatyön kehittäminen Terveydenhoitaja toimii koko Porin perusturvan alueella eli Porin, Ulvilan ja Merikarvian alueilla. Tehtävien hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta. Kelpoisuusvaatimuksena terveydenhoitajan tehtävään on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto tai terveydenhoitajan aikaisempi opistoasteen tutkinto. Eduksi katsotaan aikaisempi kokemus äitiys- ja lastenneuvolatyöstä ja kielitaito, erityisesti englanti. Täytä sähköinen hakemus josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita ne osoitteella Porin kaupunki, HR-yksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori. Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen edellä mainittuun osoitteeseen. Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää. Sähköiseen hakuun liittyviä ohjeita: p. 044 701 9989 ja p. 044 701 3421.

Valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 § 2 mom. tarkoitettu rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta. Tehtävässä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/PORI-02-121-17/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-09-25

Osoite
28100 Pori

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.