Terveydenhoitaja
Tampereen kaupunki / Lääkärit / Pirkanmaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille lääkärit alueella Pirkanmaa
Näytä yrityksen Tampereen kaupunki työpaikat alueella Pirkanmaa

Terveydenhoitaja 1-202-17 Työllisyyspalvelut edistää osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista Tampereella. Asiakaspalvelut ovat tavoitteellisia, yksilöllisiä ja työelämälähtöisiä. Edistämme työnhakijoiden ammatillista osaamista ja työelämätaitoja. Tavoitteena on vähentää etenkin pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyttä. Tampereen kaupunki on mukana kaupunkiseudun työllisyyskokeilussa, joka on yksi kaupungin viidestä kehitysohjelmasta.

Haemme määräaikaiseen virkasuhteeseen terveydenhoitajaa 15.10.2017-31.12.2018.

Terveydenhoitajan tehtävänä on toimia yhdyshenkilönä ja koordinoida ammatilliseen kuntoutukseen suuntavia palveluja etenkin tuki- ja liikuntaelinsairaiden työttömien osalta. Terveydenhoitajan keskeisenä tehtävänä on myös osallistua yhteiseen kehittämistyöhön PSHP:n kanssa kumppanuudessa toteutettavan toimintakykykeskus (Toike)-hankkeen kanssa. Kyse on osatyökykyisille tie työelämään -hanke. Virkasuhde sijoittuu kaupungin työllisyyspalveluissa monilaisiin työllisyyspalvelut -palvelukokonaisuuteen ja sen työkykypalvelu-tiimiin. Monialaisissa työllisyyspalveluissa asiakkaalle suunnitellaan ja toteutetaan yksilöllisiä, realistisia ja pitkiäkin palvelukokonaisuuksia, joiden tavoitteena on vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja työelämävalmiuksia niin että siirtyminen työllistymisen polulla eteenpäin on mahdollista. Asiakas ohjataan terveydenhoitajalle kun työllistymisessä havaitaan terveyteen ja toimintakykyyn liittyviä haasteita. Mikäli asiakas tarvitsee vain terveystarkastusta, ohjataan hänet kunnan työttömien terveystarkastukseen. Virkasuhde tarvitaan, koska terveydenhoitaja käyttää työssään Ura-järjestelmää. Työhön sisältyy myös kehittämistyötä. Työllisyyskokeilun puitteissa käynnistetään seudullinen sektorirajat ylittävä monialainen työkykypalvelu, jolla edistetään työttömien ammatillista kuntoutumista. Palvelussa selvitetään asiakkaan olemassa olevaa työ- ja toimintakykyä ja kartoitetaan asiakkaan mahdollisuudet päästä Kelan ammatilliseen kuntoutukseen tai muuhun tarpeen mukaiseen työllistymistä tukevaan kuntoutukseen.

Tampereen työllisyyspalvelut ovat kumppanina mukana PSHP:n toimintakykykeskus -hankkeessa (Toike-hanke). Työkykypalvelu toimii toimintakykykeskuksen vastinparina työttömien osalta. Toike-hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti tuki- ja liikuntaelinsairaat. Tarkoituksena on estää asiakkaiden putoaminen eri siilojen väliin rakentamalla yhdyspinta joka yhdistää eri sektorien palvelut. Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistettu terveydenhoitaja. Työssä edellytetään terveys- ja kuntoutuspalveluiden tuntemusta sekä kokemusta em. palveluissa toimimisesta sekä käytännön työkokemusta vaativasta asiakastyöstä ja yksilöohjauksesta, paikallisen viranomais- ja palveluverkoston (erityisesti terveydenhuolto, kuntoutuspalvelut) tuntemusta, tiimi- ja verkostotyötaitoja, kokemusta monialaisesta yhteistyöstä ja kehittävää työotetta. Tehtävään sisältyy jonkin verran myös liikkuvaa työtä. Lisätietoja tehtävästä antavat: palvelupäällikkö, Typin johtaja Tommi Eskonen, puh. 050 361 1052 ja kehitysjohtaja Mika Itänen, puh. 040 566 1245.

Hakuaika päättyy 3.10.2017. Sähköisten hakemusten tulee olla perillä klo 23.59 ja postitse saapuvien hakemus

Julkaisupäivämäärä
2017-09-20

Osoite
33101 Tampere

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.