Tarkastusinsinööri tai -arkkitehti
Lappeenrannan kaupunki / Maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat / Etelä-Karjala
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille maankäytön ja yhdyskuntarakentamisen erityisasiantuntijat alueella Etelä-Karjala
Näytä yrityksen Lappeenrannan kaupunki työpaikat alueella Etelä-Karjala

Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala hakee rakennusvalvonnan palvelukseen vakinaiseen virkaan TARKASTUSINSINÖÖRIÄ TAI -ARKKITEHTIÄ. Tarkastajan tehtävänä on rakennusvalvonnassa rakennustarkastajan alaisuudessa vastata pääasiassa rakennuslupien valmistelusta ja rakentamiseen liittyvästä ohjauksesta ja neuvonnasta sekä rakennuslupien valmisteluun liittyvistä katselmuksista ja kokouksista. Kelpoisuusvaatimuksena tarkastajan virkaan on soveltuva rakennusalan korkeakoulututkinto (AMK) tai aiempi vastaava tutkinto (rakennusinsinööri tai rakennusarkkitehti). Lisäksi edellytämme riittävää kokemusta rakennusalalta sekä säännösten ja määräysten hyvää tuntemusta. Kokemus rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä katsotaan eduksi. Ammattitaidon lisäksi arvostamme hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja sekä oma-aloitteisuutta ja valmiutta suorittaa itsenäisiä ratkaisuja. Tehtävä edellyttää alan atk-ohjelmien hallintaa. Työohjelmana on Trimple Locus. Palkkaus on teknisten sopimuksen mukainen. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärinlausunto terveydentilastaan. Virka tulee ottaa vastaan viimeistään 1.1.2018. Hakemukset tulee ensisijaisesti tehdä internetin kautta osoitteessa www. kuntarekry.fi. Kirjalliset hakemukset tulee toimittaa määräaikaan mennessä Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, os. Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Hakuaika päättyy keskiviikkona 25.10.2017 klo 12.00. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI ELINVOIMA JA KAUPUNKIKEHITYS
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/153453/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-10-04

Osoite
Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.