Taidekasvattaja
Lappeenrannan kaupunki / Other arts teachers / Etelä-Karjala
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä yrityksen Lappeenrannan kaupunki työpaikat alueella Etelä-Karjala

Haemme taidekasvattajaa esiopetusta taidolla ja taiteella -hankkeeseen ajaksi 25.9.2017 - 31.12.2017. Esiopetusta taidolla ja taiteella -hankkeen myötä esiopetuksessa toimii taidekasvattaja kasvatus- ja ohjaushenkilöstön lisäksi. Taidekasvattajan läsnäolo mahdollistaa toiminnan eriyttämisen ja monipuolistamisen. Se tuo syvällisyyttä taiteen kokemiseen ja tuottamiseen. Taidekasvatuksen peruslähtökohtana on ajatus, jonka mukaan taidetta ja taiteeseen voidaan oppia, sen tekemistä ja sen kokemista voidaan rikastaa, kehittää ja laajentaa tietoisella ja tavoitteellisella kasvatustyöllä. Taideprojektien lastentarhanopettajilla on mahdollisuus keskittyä hetkellisesti antamaan tukea yksittäiselle lapselle ja työskennellä yksittäisen lapsen kanssa taidekasvattajan ohjatessa muun ryhmän työskentelyä. Hyvä taiteelliseen kokemiseen innostava ympäristö on lasten tarpeista lähtevä, muuntautuva ja monipuolinen. Se kannustaa lasta aktiiviseen toimintaan ja omalta osaltaan varmistaa lasten osallisuuden. Samalla se tarjoaa mahdollisuuksia toiminnalliseen oppimiseen, edistää monilukutaitoa ja laaja-alaista oppimista. Tarkoituksena on rikastaa ja laajentaa esiopetuksen oppimisympäristöä lähialueille ja yhteistyöhön kaupungin taidelaitosten ja muiden kulttuurin toimijoiden kanssa. Tärkeä yhteistyökumppani on kirjasto. Taiteellinen kokeminen ja tuottaminen, laaja-alainen oppiminen sekä lasten yksilöllisten vahvuuksien hyödyntäminen edistävät vuorovaikutusta ja yhteisöllistä tiedon rakentumista. Monipuoliset oppimisympäristöt tukevat lasten aktiivisuutta, terveen itsetunnon ja sosiaalisten taitojen kehittymistä sekä oppimaan oppimisen taitoja ja tasa-arvoa. Lasten ideat ja tuotokset näkyvät oppimisympäristöissä kuvina, elokuvina ja muina produkteina. Toiminnallisuus ja päiväkodista ympäröivään maailmaan avautuva oppimisympäristö edistää lasten osallisuutta ja antaa heille onnistumisen kokemuksia sekä vahvistaa vuorovaikutusta vertaisryhmän kanssa. Taide voi tarjota mahdollisuuden ilmaista itseään, tunteitaan ja ajatuksiaan ja samalla käsitellä maailmassa tapahtuvia asioita ja ilmiöitä sukupuoleen katsomatta. Mitä odotamme sinulta: - soveltuvaa koulutusta - kehittävää työotetta - kokemusta teema- tai projektityöskentelystä - aikaisempi kokemus työskentelystä alle kouluikäisten lasten kanssa katsotaan eduksi - olet valmis tarttumaan lasten tuomiin ideoihin ja näin omalta osaltasi varmistamaan lasten osallisuuden Työskentelet Joutsenon päiväkodissa. Tehtävä täytetään koeaikaa käyttäen. Hakuaika päättyy 14.9.2017 klo 15.00. Ennen työsopimuksen tekemistä tehtävään valitun on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504 / 2002) sekä alkuperäiset tutkintotodistukset.
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/150518/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-08-31

Osoite
54100 Joutseno

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.