Sosiaalityöntekijä (2)
Lohjan kaupunki / Health care assistants / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat yrityksessä Lohjan kaupunki

Lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja erityispalveluiden palveluyksikössä haetaan kahta (2) sosiaalityöntekijää vakituiseen virkasuhteeseen lapsiperheiden sosiaalipalveluihin.

Hyvinvointi-toimialan perustehtävänä on lohjalaisten onnellisuuden edistäminen. Se tuottaa asiakaslähtöisesti laadukkaita arjen palveluita kaikille kaupunkilaisille edistäen heidän kokonaisvaltaista hyvinvointiaan. Toimiala palvelee asiakasta hänen elämäntilanteensa edellyttämällä tavalla.

Lohjalla kehitetään lapsiperheiden palveluita hallituksen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) - kärkihankkeen mukaisesti. Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut sekä toimintakulttuurin uudistaminen.

Hakijalta toivomme kehittämisinnokkuutta, hyviä vuorovaikutus- ja dokumentointitaitoja. Tehtävässä tarvitsee kykyä toimia sekä itsenäisesti että verkostoissa. Tarjoamme mahdollisuuden tulla mukaan kehittämään uutta toimintaa moniammatillisessa tiimissä, säännölliset työnohjaukset, erityisasiantuntijoiden konsultaatiomahdollisuudet sekä toimivan työterveyshuollon.

Nyt haettavan sosiaalityöntekijän ensisijaisena tehtävänä on vastata sosiaalihuollon erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelutarpeen arvioinneista sekä asiakassuunnitelmaan perustuvasta moniammatillisesta asiakastyöstä. Sosiaalihuollon asiakkaana olevan lapsen omatyöntekijänä toimii sosiaaliohjaaja tai sosiaalityöntekijä. Lohjalla sosiaalihuollon palveluita lapsiperheille toteutetaan monitoimijaisena yhteistyönä asiakaslähtöisesti.

Kelpoisuusehto: Edellytyksenä on sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (7§, 32§) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus. Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävä voidaan täyttää tilapäisesti enintään vuoden ajaksi sosiaalityöntekijän ammattiin opiskelevalla henkilöllä, joka on suorittanut hyväksytysti sosiaalityön aineopinnot ja siihen liittyvän käytännön harjoittelun. Virkaan valitun tulee ennen tehtävän vastaanottamista esittää rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin mukainen rikosrekisteriote ja ennen työn vastaanottamista esitettävä Lohjan kaupungin työterveyshuollon todistus terveydentilastaan.

Lisätietoja tehtävistä antavat: Johtava sosiaalityöntekijä Marjatta Linja-Ingren puh. 044 374 0076 Lapsiperhetyön päällikkö Harald Holmström, puh. 044 374 1225 Tehtävää täytettäessä noudatetaan 6 kk:n koeaikaa.

Lohjan kaupunki on savuton työpaikka.
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/LOH-09-196-17/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-09-25

Osoite
08100 Lohja

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.