Sosiaaliohjaaja
Helsingin kaupunki. / Home-based personal care workers / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.


Sosiaali- ja terveystoimiala, Lassilan arviointiyksikkö

Tehtävän kuvaus: Tule töihin valtakunnalliselle näköalapaikalle Helsinkiin! Helsingissä sinulla on mahdollisuus olla mukana sosiaalityön kehittämisessä. Palvelutarpeen arviointi on lasten ja perheiden hyvinvoinnin kannalta erittäin merkittävää työtä.

Haemme sosiaaliohjaajaa 23.10.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Yksikkömme vastaa koko Länsi-Helsingin lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnista ja lastensuojelun päivystystyöstä. Asiakasprosessit voivat kestää enintään kolme kuukautta. Helsingissä arvioinnissa käytämme yhtenäistä tuen tarpeen arviointimallia. Sosiaaliohjaajana toimit sosiaalityöntekijän työparina palvelutarpeen arvioinnin selvitysprosessissa sekä tarvittaessa kiireellisillä kotikäynneillä. Lisäksi työhösi kuuluu konsultaatiota, ohjausta, neuvontaa ja lyhytaikaisen tuen tarjoamista arvioinnin aikana. Monitoimijaiseen työryhmäämme kuuluu johtavan sosiaalityöntekijän lisäksi lastensuojelun sosiaalityöntekijöitä ja sosiaaliohjaajia, sosiaaliohjaaja aikuissosiaalityöstä sekä osa-aikainen sosiaalityöntekijä ja psykologi perheneuvolasta. Lisäksi teemme säännöllistä arviointiyhteistyötä psykiatristen sairaanhoitajien kanssa. Samassa toimipisteessä työskentelee myös kaksi lastensuojelun avohuollon tiimiä sekä lastensuojelun perhetyöntekijöiden tiimi. Työtäsi tukevat hyvät ja toimivat rakenteet: säännölliset työryhmän kokoukset, lähiesimiehen tuki ja ulkopuolinen työnohjaus. Parityö on vahvuutemme ja työparit muodostuvat tarpeen mukaan joko työryhmän sisältä tai eri yhteistyökumppaneista. Helsingissä saat myös muuta työhön tarvittavaa tukea esim. juridisista palveluista.

Työ sopii sinulle, jos pidät nopeasti vaihtelevasta työstä ja sinulla on kykyä niin itsenäiseen toimintaan kuin työskentelyyn työparina, tiimissä tai erilaisissa verkostoissa. Tehtävässä tarvitset halua kehittyä, sillä kehitämme työtämme jatkuvasti. Työ sisältää paljon dokumentointia, jonka vuoksi tarvitset hyvää suomen kielen kirjoitustaitoa. Olisi hyvä, jos sinulla on kokemusta työskentelystä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa sekä palvelutarpeen arvioinnista. Siirrymme Helsingissä vähitellen perhekeskustoimintamalliin, jossa asiakkaalla on mahdollisuus saada palvelua tarvittaessa myös virka-ajan ulkopuolella. Tarjoamme kaupungin monipuoliset henkilöstöedut ja hyvät kouluttautumismahdollisuudet. Joustava työaika tukee työn suunnittelua ja jaksamista. Sinulla on mahdollisuus tehdä sopimuksen mukaan etätyötä. Tarjoamme käyttöösi myös HSLn työsuhdematkalipun. Henkilöstöetuihin voit tutustua lähemmin: helsinkirekry.fi

Täytä hakemuksesi ensisijaisesti osoitteessa helsinkirekry.fi.

Kelpoisuusehto: Kelpoisuusvaatimus määräytyy sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/15) mukaan. Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Luemme eduksi: kokemuksen lastensuojelutyöstä, hyvät vuorovaikutustaidot ja Helsingin kaupungin organisaation tuntemuksen ja kokemuksen palvelutarpeen arvioinnista.

Helsingin kaupunki edistää henkilöstön yhdenvertaisuutta ja laaja-alaista tasa-arvoa.
lapsiperheiden palvelutarpeen arviointi ja tuki

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
Kaupintie 11 A, 7 krs, 00440 HELSINKI

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.