Saunalahden koulun rehtori
Espoon kaupunki / Opetusalan erityisasiantuntijat / Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille opetusalan erityisasiantuntijat alueella Uusimaa
Näytä yrityksen Espoon kaupunki työpaikat alueella Uusimaa

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Opetustoimeen kuuluu 76 peruskoulua, 7 erityiskoulua ja 11 lukiota ja 1 aikuislukio.

Tehtävän kuvaus: Uusi Saunalahden yhtenäisen perusopetuksen koulu aloittaa toimintansa 1.8.2012. Koulu aloittaa esi-1-3- luokkien kouluna ja kasvaa vähitellen noin 800 oppilaan esi-1-9-luokkien yhtenäiseksi peruskouluksi. Koulun keskeisiä arvoja ovat yksilön oppimisen tukeminen, kasvun kunnioitus yhteisössä ja kestävä kehitys.

Saunalahden koulu toimii Espoon esi- ja alkuopetuksen oppimiskeskuksena ja aluksi myös lähikoulujen peruskorjausten väistötilana. Koulussa on tiloja myös päivähoidolle, nuorisotoimelle ja kirjastolle.

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Kelpoisuusvaatimus: Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Valinnassa kiinnitetään huomiota kelpoisuuden lisäksi henkilön soveltuvuuteen rehtorin tehtävään.

Tehtävässä edellytetään hallinnollista osaamista sekä hyviä ryhmänhallinta-, neuvottelu- ja yhteistyötaitoja.

Arvostamme kokemusta rehtorin tehtävistä, joihin on sisältynyt vastuu koulun pedagogisesta toiminnasta, hallinnollisesta johtajuudesta ja esimiestyöstä, vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen hallitsemista ja kykyä johtaa kaupunkitasoista oppimiskeskusta.

, https://www.tyonhaku.espoo.fi/JobsDescription.asp?AD_ID=17763&L=1&Z=E

Julkaisupäivämäärä
2012-01-09

Osoite
Brinkinmalmi,02330 ESPOO

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.