Sairaanhoitaja
Porvoon kaupunki/Borgå stad / Lääkärit / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat yrityksessä Porvoon kaupunki/Borgå stad

Haemme Porvoon sosiaali - ja terveyspalvelujen aikuisten palveluihin, nyt 49 paikkaiseen Koivulan asumisyksikköön, asukkaidemme tukemisesta kiinnostunutta ja osaavaa sairaanhoitajaa 1.12.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Tulet tekemään työtä sekä itsenäisesti, parina toisen sairaanhoitajan kanssa että moniammatillisessa tiimissä yhdessä - tai kahdessa vuorossa. Teet mielenterveys- ja päihdetyötä läheisesti yhteistyökumppaneiden kanssa ja vastuullasi on lääkehoidon lisäksi Koivulan asukkaiden palvelusuunnitelmien tekeminen yhdessä muun henkilökunnan kanssa.

Työ on asukkaan omia voimavaroja vahvistavaa arkipäivässä pärjäämistä tukevaa asiakastyötä. Työotteessa on keskeistä asukkaan itsemääräämisoikeus. Työhön tulevalta odotamme yhteistyötaitoja, itsenäistä päätöksentekokykyä, halua ottaa vastuuta, aitoa vuorovaikutusta, rohkeutta uudistua, toimia yhdessä asiakkaan ja ryhmien kanssa. Odotamme myös paineen - ja keskeneräisyyden sietoa, asiakaspalvelutaitoja, sekä hyviä vuorovaikutus-, työyhteisö- ja verkottumistaitoja.

Kelpoisuutena tehtävään on terveydenhuollon henkilöstöstä annetussa laissa (559/94) määritelty pätevyys tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti. Valitulta edellytetään suuntautumista psykiatriseen hoitotyöhön. Kokemus päihdehoidosta katsotaan eduksi.

Hakijalta edellytetään toisen kotimaisen hyvää suullista ja kirjallista osaamista ja toisen kotimaisen kielen osaaminen katsotaan eduksi.

Palvelusuhteen ehdot määrittyvät KVTES:n mukaisesti. Valitun on esitettävä hyväksyttävä lausunto terveydentilastaan ennen koeajan päättymistä. Koeaika on kuusi kuukautta. Lähetä hakemuksesi 19.10.2017 klo 15 alla olevan linkin kautta.
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/152311/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-10-05

Osoite
06100 Porvoo

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.