Ravitsemusasiantuntija
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / Ravitsemusterapeutit ja ravitsemusasiantuntijoihin / Etelä-Pohjanmaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä yrityksen Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä työpaikat alueella Etelä-Pohjanmaa

Ravitsemusasiantuntijan toimen määräaikainen sijaisuus sijoittuu Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikköön. Terveydenhuoltolain 4 luvun 36 § mukaan sairaanhoitopiirin on tarjottava kunnille terveyden edistämiseen liittyvää asiantuntemusta ja tukea järjestämällä koulutusta, kokoamalla hyvinvointi- ja terveysseurantatietoja sekä tarjoamalla kuntien käyttöön tehokkaita toimintakäytäntöjä sairauksien ehkäisemiseksi. Sijaisuus on ajalle 28.11.2017-11.10.2018. Toimen täytössä voidaan noudattaa koeaikaa. Toimen kelpoisuusehtona on maatalous-metsätieteiden maisterin tutkinto, elintarviketieteiden maisterin tutkinto tai terveystieteiden maisterin tutkinto. Lisäksi vaaditaan laillistetun ravitsemusterapeutin pätevyys täydennettynä vähintään 60 opintopisteen terveyden edistämisen tai terveyskasvatuksen sivuaineopinnoilla. Tehtävänä on yhteistoiminta-alueiden, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja muiden keskeisten kuntasektorin ammattilaisten ravitsemusosaamisen vahvistaminen, alueellisten ravitsemushoito- ja ohjauskäytäntöjen kehittäminen, väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tiiviissä yhteistyössä yhteistoiminta-alueiden, potilasjärjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa, väestön terveyskäyttäytymisen seuranta, viestintä, koulutus- ja tutkimusyhteistyö sekä osallistuminen alueellisten hoito-, kuntoutus- ja palveluketjujen rakentamiseen ja jalkauttamiseen. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatioissa, pedagogisia valmiuksia, kykyä laajaan verkostoyhteistyöhön sekä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtäväkohtainen palkkaus on 3200 euroa. Toimen täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Tiedusteluihin vastaavat toimintayksikköjohtaja, ylilääkäri Matti Rekiaro, puh. 050 474 3444 ja ylihoitaja Tarja Tenkula, puh. 050 474 2915. Sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi(at)epshp.fi. Seinäjoki 29.9.2017 ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ
https://epshp.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=1095

Julkaisupäivämäärä
2017-09-29

Osoite
60220 Seinäjoki

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.