Projektiasiantuntija (TAPIO-hanke)
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy / Muut tekniikan erityisasiantuntijat / Pohjois-Karjala
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille muut tekniikan erityisasiantuntijat alueella Pohjois-Karjala
Näytä yrityksen Karelia Ammattikorkeakoulu Oy työpaikat alueella Pohjois-Karjala

Karelia Ammattikorkeakoulu Oy hakee PROJEKTIASIANTUNTIJAA määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.10.2017 - 30.6.2018 TAPIO - Tarkkuustekniikan poikkitieteelliset innovaatiot hankkeeseen.

Tarkkuustekniikan poikkitieteelliset innovaatiot-projekti (TAPIO-projekti) selvittää yhdessä Karelian ja tarkkuusvalmistusta harjoittavien yritysten kanssa millaista osaamista tarvitaan poikkitieteellisesti tarkkuustekniikkaa hyödyntävien innovaatioiden synnyttämisessä ja tuotannollistamisessa. TAPIO-projekti kartoittaa ja demonstroi hankkeen toteutuksessa mukana olevien yritysten (tarkkuusvalmistetut komponentit, optiikan valmistus, elintarviketuotanto, bioenergian tuotto ja puhtauden mittaaminen) ja Karelian kyvykkyydet ja mahdollisuudet valmistaa sekä kehittää uusia tarkkuustekniikkaa hyödyntäviä tuotteita ja tuotesovelluksia.

Hanke toteutetaan yhdessä yritysten ja Karelian kanssa työpakettien muodossa. Työpaketeille tavoitellaan yritysten ja Karelian yhteistyön syventämistä ja toimijoiden uusien toimintatapojen muodostumista. Työpaketeissa kehitetään elinkeinoelämää tukevaa soveltavaa tutkimusta, selvityksiä ja demonstraatioita.

Keskeisimmät työtehtävät: projektin toteutus projektisuunnitelman mukaisesti, elinkeinoelämän kanssa tehtävä yhteistyö: uusien tarkkuustekniikan hyödyntämisalojen kartoittaminen, teknologisen osaamisen kartoittaminen sekä osaamisen siirto yritysten ja alan asiantuntijoiden kanssa (seminaarit ja teknologiaklinikat), yhteisten uusien tarkkuustekniikan sovellusalueiden pilotointi yritysyhteistyössä, projektin tulosten dokumentointi, osallistuminen Karelia-amk:n TKI-toiminnan kehittämistehtäviin, asiantuntijatyöskentely liittyen hankkeen toteutukseen sekä jatkotoimenpiteiden ja uusien avauksien kehittäminen projektin tuloksista.

Tehtävään voi sisältyä myös toisen hankkeen toteuttaminen, mikäli hanke saa myönteisen rahoituspäätöksen. Kyseisen hankkeen tavoitteena on Karelia-ammattikorkeakoulun TKI-infran analysointi ja kehittämissuunnitelmien laatiminen. Tehtävässä edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valinnassa painotetaan: teknologista ymmärtämistä ja osaamista (tarkkuustekniikka, bioenergia ja clean tech), projektiosaamista, kykyä työskennellä tiimissä sekä hyviä yhteistyö- ja viestintätaitoja, suunnittelu- ja organisointitaitoja, joustavuutta ja kehittämisvalmiutta, työmenetelmien ja välineiden hallintaa, tarkkaa ja huolellista työotetta sekä englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus määräytyy voimassa olevien Karelia-ammattikorkeakoulun projektihenkilöstön palkkausperusteiden mukaisesti.

Pyydämme jättämään sähköisen hakemuksen 4.9.2017 klo 15.00 mennessä osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemukseen on liitettävä ansioluettelo pdf-tiedostona.
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/149449/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-08-21

Osoite
Tikkarinne 9, 80200 JOENSUU

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.