Projektiasiantuntija
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus / Environmental protection professionals / Pirkanmaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.


TYÖPAIKKA KUVAUS Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset kehittävät ja tukevat alueillaan taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää hyvinvointia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Toiminta vaikuttaa alueiden elinvoimaisuuteen, elinkeinoelämän menestystekijöihin ja ihmisten hyvinvointiin. Pirkanmaan ELY-keskus on yksi 15:sta alueellisesti toimivasta ELY-keskuksesta. ELY-keskusten asiakkaita ovat alueella asuvat, toimivat ja liikkuvat ihmiset, yritykset ja yhteisöt - kaikki, joihin keskusten toiminta ja palvelut vaikuttavat joko suoraan tai välillisesti. Asiakkaiden tarpeet muodostavat keskusten toiminnan lähtökohdan. Työpaikan tiedot: Pirkanmaan ELY-keskus Yliopistonkatu 38 (L, Y), Pellavatehtaankatu 25 (E) 33100 TAMPERE TYÖTEHTÄVÄT Pirkanmaan ELY-keskuksessa on haettavana

PROJEKTIASIANTUNTIJAN määräaikainen virkasuhde 1.11.2017 alkaen tai sopimuksen mukaan. Tehtävä täytetään kahdeksi vuodeksi ja on sijoitettu Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelle vesiyksikköön. Haemme asiantuntijaa työskentelemään ympäristöministeriön kärkihankerahoituksen saaneessa Yhteistyöllä vesistöt kuntoon Ikaalisten reitillä -hankkeessa. Hankkeessa kehitetään uusia toimintamuotoja vesienhoidon yhteistyön toteuttamiseksi viranomaisten, yhdistysten ja kansalaisten kesken ja toisaalta haetaan uusia tapoja konkreettisten vesiensuojeluhankkeiden toteutumiseen. Tehtävänäsi on lisäksi edistää vesiensuojelullisten, erityisesti vesistöjen valuma-alueella tapahtuvien, sekä ravinnekiertoa tehostavien laaja-alaisten toimenpiteiden käynnistymistä sekä lisätä eri rahoituskanavien käyttöä. Osallistut myös muuhun ELY-keskuksen vesienhoidon suunnitteluun, toimeenpanoon ja kehittämiseen muun muassa Kokemäenjoen vesistöalueen vesivision toteuttamiseen. Haemme ulospäinsuuntautunutta, markkinointihenkistä verkostoitujaa ja kehittäjää. Uudet viestintätavat ja tilaisuuksien organisointi ovat sinulle arkipäivää ja uusien ohjelmistojen käyttöönotto sujuu helposti. Työ sisältää merkittävästi sidosryhmäyhteistyötä ja sidosryhmien ohjaamista sekä viestintää eri kanavissa. Työ edistää Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeen Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon toteutumista.

VAATIMUKSET Hakijalta odotamme tehtävään soveltuvaa korkeakoulututkintoa sekä perehtyneisyyttä tehtäväalueeseen. Omaat erinomaiset verkostoitumis-, yhteistyö- ja viestintätaidot. Henkilöauton ajokortti on välttämätön Aikaisempi kokemus sidosryhmien kanssa työskentelystä katsotaan eduksi. Tehtävä sijoittuu ELY-keskuksen palkkausjärjestelmässä vaativuustasolle 8-9 Palkka muodostuu tehtäväkohtaisesta palkanosasta 2 794,84-3 012,83 € sekä henkilökohtaiseen suoritukseen perustuvasta palkanosasta (5 - 45 %). Palkkauksessa otetaan huomioon palkkausjärjestelmän siirtymäkauden säännökset.

Määräaikainen projekti tai mahdollisimman pian Määräaikainen (yli 12 kk). Virka on viraston yhteinen. Viitenumero: 32-447-2017
Internet: https://haku.valtiolle.fi/Public/Apply.aspx?guidAssignment=282c27c3-48fb-409e-af52-78b0a2a52561 Voit hakea työpaikkaa myös toimittamalla hakemuksen oheiseen osoitteeseen. Hakemuksessa ja kirjekuoressa tulee mainita haettavan tehtävän ID. Hakem

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
Yliopistonkatu 38, 33100 TAMPERE

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.