Päiväkodinjohtajan viransijaisuus
Loimaan kaupunki / Hallintopalvelukeskus / Child care services managers / Varsinais-Suomi
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä yrityksen Loimaan kaupunki / Hallintopalvelukeskus työpaikat alueella Varsinais-Suomi

Päiväkodinjohtajan viransijaisuus Kauhanojan päiväkodissa ajalla 5.12.2017-18.10.2018. Päiväkodinjohtaja työskentelee osan ajasta lastentarhanopettajana esiopetusryhmässä. Päiväkodinjohtaja vastaa päiväkodin pedagogiikan, toiminnan, talouden ja henkilökunnan johtamisesta sekä toiminnan kehittämisestä. Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 10 §:n 3 momentin mukainen lastentarhanopettajan kelpoisuus ja riittävä johtamistaito. Esiopetuspätevyys katsotaan eduksi. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Työpaikka on savuton.

Tehtävään valitun henkilön on ennen työn vastaanottamista esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain tarkoittama rikosrekisteriote (rikosrekisterilaki 6 § 2 momentti).
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/154201/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
Vanha Hämeenkatu 240, 32200 LOIMAA

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.