Osastonjohtaja
Maanmittauslaitos / Ylimmät virkamiehet / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat yrityksessä Maanmittauslaitos

TYÖPAIKKA KUVAUS Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi? Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen. Paikkatietokeskus on Maanmittauslaitoksen tutkimus- ja asiantuntijayksikkö, jossa tehdään paikkatietoinfrastruktuureja tukevaa tutkimus- ja kehitystyötä. Paikkatietokeskus:
tarjoaa tieteellisen perustan Suomen kartoille, paikkatiedoille ja paikannukselle,
tutkii ja kehittää paikkatietojen mittaus-, tuottamis- ja hyödyntämismenetelmiä,
tekee yhteistyötä yritysten, yliopistojen, tutkimuslaitosten ja julkisyhteisöjen kanssa,
toimii paikkatietoalan asiantuntija- ja tutkimusyksikkönä Työpaikan tiedot: Masala Geodeetinrinne 2 02430 Masala TYÖTEHTÄVÄT Paikkatietokeskus hakee osastonjohtajaa määräaikaiseen virkaan ajalle 1.1.2018 - 31.12.2022. Osastonjohtaja vastaa Paikkatietokeskuksen Geoinformatiikan ja kartografian osaston toiminnasta. Osaston tehtävät kattavat laaja-alaisesti geoinformatiikan ja kartografian tutkimuksen painotuksen määräytyessä Paikkatietokeskuksen strategian ja alalle suunnatun ulkopuolisen rahoituksen mukaan. Osaston tehtäviin kuuluu myös kansainvälisen kartografisen kehityksen seuraaminen ja sen osoittamien tutkimustarpeiden huomioiminen Maanmittauslaitoksella. Osastonjohtaja toimii asiantuntijana kansallisissa ja kansainvälisissä paikkatietoalan toimielimissä sekä edistää alan osaamista ja tietämystä laajasti yhteiskunnassa.

Osastonjohtajalla on professorin arvonimi.

VAATIMUKSET Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää perehtyneisyyttä tehtäväalaan, kokemusta kansainvälisestä tutkimusyhteistyöstä, ulkopuolisen tutkimusrahoituksen hankinnasta ja tutkimusprojektien johtamisesta sekä tuloksellisesta toiminnasta tutkimusryhmien johtamisessa. Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää lisäksi erinomaisia vuorovaikutus-, neuvottelu- ja viestintätaitoja sekä kykyä verkostoitua järjestöjen, julkisten ja yksityisten organisaatioiden kanssa. Johtamiseen liittyvät opinnot, julkisen hallinnon tuntemus, kansainvälinen työkokemus ja kokemus kansainvälisestä tutkimustoiminnasta sekä johtamiskokemus asiantuntijaorganisaatiossa. Kelpoisuusvaatimuksena on tohtorin tutkinto, tehtävän edellyttämä monipuolinen kokemus ja käytännössä osoitettu johtamistaito sekä julkaisuilla osoitettu kyky tieteelliseen tutkimustyöhön osaston toimialalta. Erinomainen englannin kielen taito. Kielitaitoa koskevat vaatimukset Kielitaito tulee osoittaa ensisijaisesti asetuksessa 481/2003 mainitulla tavalla (esim. valtionhallinnon kielitutkinnot, kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla tai kielitaidon osoittaminen opintojen yhteydessä). Suomi - Suullinen: Erinomainen , Kirjallinen: Erinomainen , Ymmärtäminen: Erinomainen Ruotsi - Suullinen: Hyvä, Kirjallinen: Hyvä, Ymmärtäminen: Hyvä Sopimuspalkka - joustava työaika - monipaikkainen työ - modernit työvälineet ja -tilat - kouluttautumisen tukeminen - liikunta- ja kulttuurietuja

Viran luonteeseen/viraston toimintaan liittyvä perusteltu syy. Ylimmän johdon työaika Määräaikainen (yli 12 kk). Virkaan tai tehtävään valittavasta henk

Julkaisupäivämäärä
2017-09-19

Osoite
Geodeetinrinne 2, 02430 MASALA

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.