Nuorten työpajaohjaaja
Iitin kunta / Vakuutusalan asiamiehet / Kymenlaakso
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille vakuutusalan asiamiehet alueella Kymenlaakso
Näytä yrityksen Iitin kunta työpaikat alueella Kymenlaakso

Etsitään Iitin kunnan uuteen työpajaan nuorten työpajaohjaajaa vuoden määräaikaiseen toimeen. Työsuhde alkaa heti sopivan henkilön löydyttyä tai viimeistään 27.11.2017. Työsuhdetta on mahdollisuus jatkaa, mikäli hankkeelle saadaan jatkorahoitusta. Työn luonne on kokoaikatyö. Iitin kunnan nuorten työpaja toimii fyysisesti Iitin Toimintakeskuksen yhteydessä ja työpajaohjaaja toimii osana kunnan työllisyydenhoitotiimiä ja tekee tiiviisti yhteistyötä PHHYKY:n Iitin Toimintakeskuksen kanssa. Pajatoiminta on suunnattu pääsääntöisesti 18-29 -vuotiaille iittiläisille nuorille, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella. Työpajatoiminnan tehtävänä on parantaa valmiuksia päästä koulutukseen, edistää opintojen loppuun suorittamista ja tukea avoimille työmarkkinoille pääsemistä. Lisäksi työpajalla tuetaan nuoren elämänhallinnantaitoja yksilöllisesti sovitun määräajan puitteissa. Työpajaohjaajan tehtävään kuuluu nuorten työpajatoiminnan toteuttaminen ja kehittäminen. Ohjaaja perehtyy valmentautujan elämäntilanteeseen kokonaisvaltaisesti. Hän vastaa pajasuunnitelman laatimisesta nuoren ja tämän tarvitseman verkoston kanssa. Tehtävänä on asettaa selkeät valmennusjakson tavoitteet, joiden pohjana toimivat muilla viranomaistahoilla laaditut työllistymis- ja tai kuntouttavan työtoiminnan suunnitelmat. Ohjaaja seuraa ja arvioi valmennussuunnitelman toteutumista koko prosessin ajan. Työskentely on moniammatillista muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Ohjaaja tekee tiivistä yhteistyötä Iitin toimintakeskuksen henkilöstön lisäksi mm. etsivän nuorisotyöntekijän sekä sosiaalitoimen ja työ- ja elinkeinotoimiston kanssa. Kelpoisuusehdot: Tehtävään soveltuva koulutus, esim. nuoriso- tai sosiaalialan koulutus ja alan työkokemus. Tehtävä vaatii hyvää organisointikykyä, hyviä vuorovaikutustaitoja, verkostoyhteistyötaitoja, itsenäistä työotetta sekä kykyä innostaa erityistä tukea tarvitsevia nuoria tulevaisuuden suunnitteluun. Eduksi katsotaan kokemus työpajatoiminnan ohjauksesta, nuorten ohjaustyöstä, projektityöstä sekä työvoimahallinnon tuntemuksesta. Tehtävän palkkaus ja muut ehdot määräytyvät KVTES:n mukaan ja tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. Valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentin tarkoittama rikosrekisteriote sekä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Iitti on savuton työpaikka. Hakuaika päättyy 29.10.2017 klo 23:59.
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/154093/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
Rautatienkatu 20-22, 47400 KAUSALA

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.