Muu sosiaalialan erityisasiantuntija
Etelä-Suomen Klubitalo-osaajat ESKOT ry / Social work and counselling professionals / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.


Opintovalmentaja, Etelä-Suomen Klubitalot ESKOT ry, Nurmijärvi/Klaukkala ESKOT ry:n Klubitalot ovat osa laajaa kansainvälistä ja arvostettua mielenterveyskuntoutuksen klubitalojen verkostoa. Klubitalotoiminnan tavoitteena on tukea toimintaan osallistuvien arjen voimavaroja ja taitoja sekä luoda edellytyksiä ja valmiuksia opiskeluun ja työelämään. Yhdistyksellä on viisi kansainvälistä klubitalomallia noudattavaa Klubitaloa, joista kaksi sijaitsee Helsingissä, yksi Vantaalla, yksi Imatralla ja uusin, elokuussa 2017 avattu Nurmijärven Klaukkalassa. Olemme kehittäneet RAY/STEAn tuella Helsingin Klubitaloilla opintovalmennusta syksystä 2013 lähtien. Nyt laajennamme tätä toimintaa STEAn tuella Nurmijärven Klaukkalassa toimivaan Klubitaloon. Työmuodosta voi lukea lisää osoitteesta www.opintoklubi.wordpress.com Opintovalmennus kohdentuu ensisijaisesti 18-35 -vuotiaisiin opiskelijoihin, joilla on syystä tai toisesta (esim. elämäntilanne, mielenterveydenhaasteet) vaikeuksia edetä opinnoissaan tai joiden opinnot ovat vaarassa keskeytyä tai ovat keskeytyneet. Tavoitteenamme on mm. tukea näiden nuorten opintojen etenemistä, edistää opintojen loppuun suorittamista ja/tai tutkinnon suorittamista. Lisäksi tarjoamme heille Klubitalon yhteisön tuen ja arjen elämisentaitoja vahvistavan toiminnan. Teemme tiivistä yhteistyötä kumppanuusoppilaitosten kanssa opiskelijaohjauksessa. Haemme nyt Helsingin Klubitalojen opintovalmentajien kollegaksi opintovalmentajaa Nurmijärven/Klaukkalan Klubitaloon. Opintovalmentajan tehtävänä on vakiinnuttaa toiminta, luoda ja ylläpitää yhteistyösuhteet kumppanuusoppilaitoksiin, valmentaa räätälöidysti nuorten opintojen etenemistä sekä tarjota ja järjestää heille muuta opintoja edistävää toimintaa. Yhdistyksen kaikki opintovalmentajat tekevät tiivistä yhteistyötä ja kehittävät tätä toimintamuotoa yhdessä Klubitalojen yhteisöjen kanssa. Työsuhde on aluksi rahoituksesta johtuen määräaikainen vuoden 2019 loppuun saakka. Edellytämme opintovalmentajalta tehtävään soveltuvaa korkeakoulutusta (esim. kasvatustieteiden maisteri) ja kokemusta työskentelystä mielenterveyskuntoutujien kanssa. Arvostamme tuetun opiskelun menetelmien ja eri koulutusväylien tuntemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, oma-aloitteisuutta ja kykyä itsenäiseen työhön. Kokemus järjestötyöstä ja uuden toiminnan kehittämistyöstä katsotaan eduksi. Osa hakijoista kutsutaan haastatteluihin, jotka pidetään viikolla 45 ti 7.11., ke 8.11. ja to 9.11. Haastatteluista ilmoitetaan henkilökohtaisesti hakijoille 1.11. Lisätietoja antaa puhelimitse Klubitalon johtaja Reetta Sedergren (p. 040 142 4085) to 12.10. klo 8 - 16, ma 16.10. klo 8 - 12, ti 17.10. klo 12 - 16 ja ke 25.10. klo 8 - 16.
Nurmijärvi/Klaukkalan Klubitalo, https://www.sympahr.net/public/pq.aspx?c635913f

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
Viirintie 3, 00180 HELSINKI

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.