Merivalvonta- aliupseeri, Aliupseeri
Puolustusvoimat / Suojelu- ja vartiointityöntekijät / Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille suojelu- ja vartiointityöntekijät alueella Uusimaa
Näytä yrityksen Puolustusvoimat työpaikat alueella Uusimaa

Puolustusvoimat on nopeasti kehittyvä, arvostettu ja turvallinen työnantaja, joka tarjoaa monipuolisia ja haastavia tehtäviä ympäri Suomea. Puolustusvoimien 15 000 työntekijästä lähes puolet on siviilejä tai siviilikoulutuksen saaneita.

Suomenlahden Meripuolustusalue (SLMEPA), jonka päätukikohta sijaitsee Kirkkonummella Upinniemen varuskunnassa, vastaa osaltaan pääkaupunkiseudun ja koko Suomenlahden merellisestä turvallisuudesta. Valmiusyhtymän päivittäisessä toiminnassa korostuu vesialueiden valvonta ja alueellisen koskemattomuuden turvaaminen sekä joukkojen kouluttaminen. Virka-apu muille viranomaisille sekä kansainväliset tehtävät ovat tärkeä osa meripuolustusalueen monipuolista tehtäväkenttää. Valmiusyhtymänä joukko on valmiudessa 24 tuntia vuoden jokaisena päivänä.

Viran/tehtävän kuvaus: Suomenlinnan Rannikkorykmentti on Suomenlahden Meripuolustusalueen alainen joukko-yksikkö.
Suomenlinnan Rannikkorykmentin ja koko Suomenlahden Meripuolustusalueen tärkein tehtävä on alueellisen koskemattomuuden valvonta sekä turvaaminen.
Merivalvontakeskuksen paikallisia merellisten toimijoiden (Rajavartiolaitos, Merenkulkulaitos, Merivoimat) viranomaisyhteistyökumppaneita ovat valvontavastuualueella merivartioasemat ja Meriliikennekeskus.Upinniemen merivalvontakeskus (UPNMEVAKE) vastaa paikallisen tasan käytännön merivalvontatoimenpiteiden toteuttamisesta. Merivalvontakeskuksen tärkein tehtävä on muodostaa reaaliaikainen tunnistettu meritilannekuva ja välittää se osaksi alueellista tilannekuvaa.

Haemme merivalvonta- aliupseereita Upinniemen merivalvontakeskukseen.
Merivalvonta- aliupseerin tehtäviin kuluu toimia, tutkaoperaattorina ja vedenalaisen valvonnan operaattorina.

Merivalvontakeskuksen tehtävänhoitajan tehtävänä on vuoronsa aikana toimia merivalvontakeskuksen vastuualueen merivalvonnan johtajana ja vastata paikallisella tasolla tilannekuvan luomisesta ja oikeellisuudesta.

- Pintavalvontaoperaattorin tehtävät
- Tuottaa maalitietoa paikalliseen meritilannekuvaan eri sensoreita hyväksi käyttäen
- seuraa, nimeää ja tunnistaa maaleja
- lähettää meritilannekuvaa eri yksiköille / tarvitsijoille
- vastaa merivalvonnan tietojärjestelmän (MEVAT) tuottamista asiakirjoista ja tallenteista
- hoitaa valvontaa liittyvän puhelin-, radio-, ja sanomaliikenteen
- toimii yhteistyössä Tilannekeskuksen, naapurimerivalvontakeskusten ja muiden aluevalvontaviranomaisten kanssa maalien seurantaan, tunnistamiseen ja muihin valvontatapahtumiin liittyvissä asioissa
- Osallistuu alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen sekä meripelastustoimintaan
- havaintojen teko merihätätapauksissa
- taltioi tapahtumat
- hätäviestien vastaanottaminen ja niiden edelleen välittäminen
- opastus ja luotsaus tarvittaessa
- Johtaa vedenalaisen valvonnan asemien toimintaa

Rakennemuutoksen seurauksena puolustusvoimista irtisanotuilla ja irtisanomisuhan alaisilla, vaatimukset täyttävillä henkilöillä on etusija täytettäessä avoimia virkoja, viransijaisuuksia ja tehtäviä.

Kelpoisuusvaatimukset: Puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan, että hän on Suomen kansalainen ja täyttää yleiset kelpoisuusvaatimukset valtion virkaan. Sen lisäksi, mitä yleisestä kelpoisuudesta valtion virkaan muualla laissa säädetään, puolustusvoimien virkaan nimitettävältä vaaditaan tehtävien edellyttämää luotettavuutta.

Puolustusvoimien sotilasvirkaan nimitettävältä vaaditaan myös, että hän on suorittanut Suomen puolustusvoimissa tai rajavartiolaitoksessa joko asevelvollisuuden aseellisessa palveluksessa tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen ja että hän on terveydeltään ja fyysiseltä kunnoltaan virkaan sopiva.

Hakijalta odotamme: Aliupseeritehtävän edellyttämä riittävä fyysisen kunnon taso todetaan ennen virkaan nimittämistä. Joukko-osasto (vast), johon henkilö on hakeutumassa, järjestää hakijalle 12 min juoksutestin. Kuntotestissä on saavutettava vähintään 2600 metrin tulos.

Hakijasta tehdään tämän suostumuksella turvallisuusselvitys (perusmuotoinen turvallisuusselvitys, laki turvallisuusselvityksestä 4§).

Luemme eduksi: Suoritettu AUK/RUK
Merivalvonta-alan koulutuksen, atk- osaamisen

Henkilökohtaiset ominaisuudet: Hyvät vuorovaikutustaidot.

Palkkauksen peruste: Puolustusvoimissa on käytössä tehtävän vaativuudenarviointiin perustuva palkkausjärjestelmä.Viran/tehtävän vaativuusluokka on AU 4 (tehtäväkohtainen palkanosa 1735,37/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 37% tehtäväkohtaisesta palkasta. Uuden henkilön henkilökohtainen palkanosa on 17%.

, Suomenlahden Meripuolustusalue, PL 5, 02471 UPINNIEMI, http://heli.valtiolle.fi/JobsDescription.asp?ID=14736&L=1&IE=2

Julkaisupäivämäärä
2011-11-21

Osoite
Pl 5,02471 Upinniemi

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Avainsanat
Merivalvontakeskus, Rajavartiolaitos, Merivalvonta, Tapahtumat, Aliupseeri, Radio, Tulos