Matemaattisten aineiden lehtori (ma,ke,fy)
Lohjan kaupunki / Secondary education teachers / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat yrityksessä Lohjan kaupunki

Haemme matemaattisten aineiden lehtoria määräaikaiseen sijaisuuteen Mäntynummen yhtenäiskouluun ajalle 1.11. 2017 - 2.6. 2018. Opetettavat aineet matematiikka, kemia ja fysiikka.

Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/98) mukaan (http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980986). Hakemukseen tulee liittää kelpoisuuden osoittavat todistukset. Palkka määräytyy OVTES:n mukaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa. Tehtäviin valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä Lohjan kaupungin työterveyshuollon todistus terveydentilastaan sekä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote. Lohjan kaupunki on savuton työpaikka.
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/LOH-09-204-17/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-10-05

Osoite
08100 Lohja

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.