Luokanopettaja
Espoon kaupunki / Primary school teachers / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat yrityksessä Espoon kaupunki

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka. Tehtävän kuvaus: Luokanopettaja maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen vuosiluokille 1-6. Palvelussuhde alkaa 6.11.2017 Olarin koulu on n. 420 oppilaan yhtenäiskoulu. Olarin koulu toimii kahdessa toimipisteessä: luokkien 1-6 opetus on Opinmäen rakennuksessa ja luokkien 7-9 opetus Olarinniityntiellä. Valittu opettaja työskentelee Opinmäen toimipisteessä.

Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote. Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto luokanopettajan koulutusohjelmasta tai muu kasvatustieteellisen alan tutkinto ja mitkä ovat sivuaineopinnot ja opintoviikkojen määrä. Jos tutkinto ei ole luokanopettajan koulutuksesta tulee hakijan merkitä muu opettajan koulutuksensa tai muut tutkintonsa mahdollisimman selkeästi sekä todistus opettajan pedagogisista opinnoista ja todistus monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.

Arvostamme osaamista ja näkemystä suomi toisena kielenä opetuksessa/-sta sekä kieli- ja kulttuuriryhmien opettamisessa/-sta.

Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.
valmistavan opetuksen tuntiopettaja, https://www.tyonhaku.espoo.fi/JobsDescription.asp?AD_ID=32108&L=1&Z=E

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
Lillhemtintie 1, 02250 ESPOO

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.