Lähihoitaja
Enontekiön kunta / Health care assistants / Lappi
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä yrityksen Enontekiön kunta työpaikat alueella Lappi

ENONTEKIÖN HYVINVOINTILAUTAKUNTA julistaa haettavaksi 24.10.2017 klo 15 mennessä. 1. LÄHIHOITAJAN TOISTAISEKSI VOIMASSA OLEVAN TOIMEN SEKÄ 2. LÄHIHOITAJAN MÄÄRÄAIKAISEN SIJAISUUDEN 31.12.2018 ASTI

Ensisijainen sijoituspaikka on Luppokoti. Luppokodissa on 19 asiakaspaikkaa. Työaika jaksotyöaika. Työ on kolmivuorotyötä. Työtehtävät: hoiva-ja hoitotyötä Luppokodilla. Luppokodilla toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Asiakkaat pitkäaikaisessa tai lyhytaikaisesa laitoshoidossa. Toimeen valittavan on tarvittaessa työskenneltävä myös muissa sosiaalitoimen työtehtävissä.

Lähihoitajan työtehtävä edellyttää kykyä itsenäiseen työhön , hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja kehittävää työotetta. Kelpoisuusvaatimuksena on lähihoitajan tutkinto tai muu vastaava tutkinto (Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 272/2005 8 §). Edellytetään että valittava on merkitty terveydenhuollon ammattihenkilönä Valviran rekisteriin. Hyvä saamenkielen suullinen taito katsotaan eduksi.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Lisätietoja tehtävästä antaa Luppokodin vastaava hoitaja Satu-Marja Eira-Keskitalo puh. 040-766 9834. Hakemukset molempiin toimiin tulee toimittaa Enontekiön kunnan sosiaalitoimistoon 24.10.2017 klo 15.00 mennessä, osoite Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ. Hakijan tulee liittää hakemukseen tutkintotodistus sekä muut opinto- ja työtodistukset, johon haluaa vedota.

Toimet täytetään neljän kuukauden koeajalla.

Enontekiön hyvinvointilautakunta

EANODAGA BURESVEADJINLÁVDEGODDI almmuha ohcanláhkái 24.10.2017 d. 15 radjái

1. LAGADIVÁRA doaisttaii fámus leahkki doaimma 2. LAGADIVÁRA SÁDJASAVUODA 31.12.2018 radjai Ovdasaji sajustanbáiki lea Luppokoti. Luppokoti lagadivár bargá Heahttas gieldda boarrásiidruovttus Luppokotis. Luppokotis leat 19 ássi. Bargoáigge hápmi lea áigodatbargoáigi ja bargu lea golbmavuorrobargu. Barggu sisdoallu: fuolaheapmi ja dikunbargu Luppokotis. Luppokotis geavahit veajuiduhtti bargovugiid. Ássit lea guhkesáigása dahje oanehisáigása lágadusdivus. Doibmii válljejuvvon bargi geatnegahtto dárbbuid mielde bargat maiddái eará sosiáladoaimma bargguin. Lagadivara bargguin eaktuduvvo ieráđalavuođa, buriid gulahallandaidduid, njuovilvuođa ja ovdanahtti bargovuogi.

Gelbbolavuođagáibádussan lagadivára dutkkus dahje eará vástideaddji dutkkus Láhka sosiálafuolahusa ámmátla bargoveaga gelbbolavuođagáibádusain 272/2005, 8 §) ja eaktuduvvo ahte bargi lea merkejuvvon dearvvavuođa ámmátbargin Valvira registerii. Buorre sámegiela njálmmála dáidu gehččojuvvo ovdun. Bálká GVBES:a mielde. Lassidieđuid adde vástideaddji divár Satu-Marja Eira-Keskitalo tel. 040-766 9843. Ohcamuaid galgá doaimmahit Eanodaga gieldda sosiáladoaimmahahkii 24.10.2017 dmu 15.00 rádjai čujuhussii Ounastie 165, 99400 EANODAT. Ohcci galgá laktit ohcamuáide daid skuvla- ja bargoduođatusaid, maidda ohcci háliida doarjalit. Doaimmat devdojuvvot njeallje mánu geahččalanáiggiin.

Eanodaga buresveaddjinlávdegoddi
Enontekiön kunta/ sosiaalitoimisto , Ounastie 165, 99400 ENONTEKIÖ, Luppokoti

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
Kuntokatu 1, 99400 ENONTEKIÖ

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.