Laatupäällikkö
Turun kaupunki. / Environmental and occupational health and hygiene professionals / Varsinais-Suomi
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.


Turun Vesiliikelaitos on kaupungin liikelaitos, joka huolehtii toiminta-alueensa vesihuollosta. Liikevaihtomme on n. 30 miljoonaa euroa ja palveluksessamme on 71 henkilöä. Laatupäällikön tehtäviin kuuluu veden laadun valvonta, teollisuusasiakkaiden palvelu ja seuranta, riskienhallinta ja toimintajärjestelmän ylläpito ja kehittäminen. Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on tehtäviin soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja kokemusta talousveden laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä jäteveden laatuun ja puhdistusprosessiin vaikuttavista tekijöistä. Lisäksi edellytämme tavanomaisten toimisto-ohjelmien (tekstinkäsittely, taulukkolaskenta) käyttötaitoa sekä hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Tehtävään on suunniteltu myös esimiestehtäviä, jolloin kokemus henkilöstöjohtamisesta luetaan eduksi. Eduksi luemme ruotsin ja englannin kielen taidon. Myös osaaminen riskienkartoitus ja - hallintatyöstä sekä toimintajärjestelmistä luetaan eduksi. Tarjoamme hyvät kehittämis- ja kouluttautumismahdollisuudet sekä monipuoliset ja vaihtelevat työtehtävät.

Julkaisupäivämäärä
2015-12-01

Osoite
20100 Turku

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.