Koulutuspäällikkö, Stadin aikuisopisto, hyvinvoint
Helsingin kaupunki / Opetusalan erityisasiantuntijat / Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille opetusalan erityisasiantuntijat alueella Uusimaa
Näytä yrityksen Helsingin kaupunki työpaikat alueella Uusimaa

Opetusvirasto, Stadin aikuisopisto, hyvinvoinnin toimiala Stadin ammattiopisto on Suomen suurin ammatillinen oppilaitos, joka tarjoaa monialaista ja monipuolista koulutusta 15000 opiskelijalle 20 eri toimipaikassa. Stadin aikuisopisto on osa Stadin ammattiopistoa. Se tuottaa aikuiskoulutuksen palveluja niin yksilöasiakkaille kuin yrityksille ja organisaatioille. Helsingin kaupungin oppisopimustoiminta sijoittuu Stadin aikuisopistoon. Helsingin kaupunki on savuton työpaikka. Tehtävän kuvaus: Koulutuspäällikkö (Stadin aikuisopisto, hyvinvointiala) toimii vastuualueensa henkilöstön lähiesimiehenä ja vastaa erityisesti koulutuksen, ohjauksen ja tutkintotilaisuuksien sujumisesta, opettajien työsuunnitelmista ja näyttötutkintojärjestelmän mukaisesta toiminnasta opiskelija- ja työelämälähtöisesti. Koulutuspäällikkö vastaa alansa tuotteista ja palveluista. Lisäksi koulutuspäällikön tehtävänä on osallistua vastuualueensa talousarvion valmisteluun sekä vastata talousarvion seurannasta ja toteutumisesta. Koulutuspäällikön työhön voi kuulua myös opetusta. Koulutuspäällikkö vastaa vastuualueensa pedagogisesta kehittämisestä ja osallistuu toimialan kehittämistyöhön. Koulutuspäällikkö on Stadin aikuisopiston johtotiimin jäsen. Hyvinvoinnin toimialalla on tällä hetkellä sosiaali- ja terveysalan, hius- ja kauneusalan perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä näihin valmistavaa koulutusta. Henkilöstö- ja täydennyskoulutus on osa toimialan palveluvalikkoa. Tehtäväkohtainen palkka on 4297,60 euroa kuukaudessa. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä Kelpoisuusehto: Kelpoisuusehdot ja kielitaitovaatimus määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1168/2010) ammatillisten opintojen opettajaa koskevien säännösten mukaan. Virkasuhteen alussa on koeaika. Valitun on lääkärintodistuksella osoitettava olevansa terveydentilaltaan sopiva tehtävään. Lisäksi valitun on ennen työn vastaanottamista esitettävä nähtäväksi itseään koskeva, lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote. Lisäksi edellytämme: Lisäksi edellytämme ammatillisen aikuiskoulutuksen ja näyttötutkintojärjestelmän tuntemusta, työelämälähtöisyyttä, esimieskokemusta ja organisointikykyä. Lisäksi tehtävässä vaaditaan tieto- ja viestintätekniikan taitoja, erityisesti lukuvuosisuunnittelu- ja lukujärjestysohjelmista, sähköisistä tilaus- ja ostojärjestelmistä sekä opiskelijahallintojärjestelmistä. Edellytämme myös hyviä vuorovaikutustaitoja ja kehittämismyönteisyyttä. Luemme eduksi: Luemme eduksi kiinnostuksen uusien pedagogisten menetelmien soveltamiseen sekä hyvät ja tuoreet alan työelämä- ja oppilaitosverkostot, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Arvostamme näyttötutkintomestarin pätevyyttä. Hakemukset jätetään ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella osoitteessa www.helsinkirekry.fi. Mahdolliset kirjalliset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen: Helsingin kaupungin kirjaamo, opetusvirasto / Stadin aikuisopisto, PL 10, 00099 Helsingin kaupunki (käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13). Työavainnumero on mainittava kuoressa. Tutustu lisää Helsingin kaupunkiin työpaikkana osoitteessa helsinkirekry.fi/Helsinki työpaikkana ja Stadin aikuisopistoon osoitteessa www.stadinaikuisopisto.fi , https://www.erekryhelsinki.fi/JobsDescription.asp?AD_ID=36319&L=1&Z=H

Julkaisupäivämäärä
2013-04-07

Osoite
Teollisuuskatu 23,00510 HELSINKI

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.