Koulunkäynninohjaaja
Tyrnävän kunta / Teachers’ aides / Pohjois-Pohjanmaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä yrityksen Tyrnävän kunta työpaikat alueella Pohjois-Pohjanmaa

Koulunkäynninohjaaja / Kirkkomännikön koulu (määräaikainen 22.12.2017 saakka, työsuhde jatkuu mahdollisesti vuoden alusta) Kirkkomännikön koulu on tällä hetkellä 623 oppilaan ja lähes 60 aikuisen työpaikka. Koulu toimii kahdessa rakennuksessa. Kirkkomännikön yksikössä on 0.- 2. luokkien alakoulu. Rantaroustin avoimeen oppimisympäristöön sijoittuvat 3.-6. luokkien oppilaat sekä erityisluokat. Tehtävään valittava koulunkäynninohjaaja toimii ensisijaisesti erityisluokassa yhdessä opettajan ja koulunkäynninohjaajien kanssa. Koulunkäynninohjaajan työ sisältää kasvatus- ja ohjaustyötä yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Työhön voi kuulua lisäksi hoidosta ja lääkehuollosta huolehtimista. Näiden lisäksi työhön voi kuulua henkilökohtaista avustamista, valvontatyötä, oppimateriaalin valmistamista, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaamista ja muita mahdollisia rehtorin määräämiä tehtäviä. Lisäksi tehtäviin saattaa sisältyä Tyrnävän kunnassa järjestettävää kehitysvammaisten lasten tilapäishoitoa viikonloppuisin yhdessä sosiaalialan ammattilaisen työparina.

Koulunkäynninohjaajan työaika on 38.75 h/vko. Työaika voi vaihdella oppilaiden työjärjestysten mukaan ja muun toiminnan vuoksi. Palkkaus KVTES:in mukaan Valittavalta edellytetään koulunkäynninohjaajan ammattitutkintoa tai muuta tehtävään soveltuvaa tutkintoa. Tehtävän hoitamiseen edellytetään hyvää suullista ja kirjallista suomen kielen taitoa. Tehtävään valittavan henkilön on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote sekä alkuperäiset pätevyyttä osoittavat todistukset.
Hakemukset 24.10.2017 klo 12 mennessä osoitteeseen Tyrnävän kunta, Kunnankuja 4, 91800 Tyrnävä (kuoreen merkintä Hakemus) tai sähköpostitse kunta@tyrnava.fi. Hakemukseen tulee liittää ansioluettelo (CV) sellaisine liitteineen, joilla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään sekä hakijan yhteystiedot., Kirkkomännikön koulu

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
Kirkkotie 3, 91800 TYRNÄVÄ

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.