Koulunkäynninohjaaja
Porvoon kaupunki/Borgå stad / Teachers’ aides / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat yrityksessä Porvoon kaupunki/Borgå stad

Porvoon kaupunki hakee koulunkäynnin ohjaajaa Peipon kouluun, ajalle 30.10.-2.6.2018 tai sopimuksen mukaan.

Koulunkäynninohjaaja toimii 19 tuntia henkilökohtaista tukea tarvitsevan oppilaan tukena ja 9 tuntia sovittavalla tavalla.

Koulunkäynninohjaajan tehtävänä on mm.

- avustaa oppilaita oppitunneilla annettavien tehtävien suorittamisessa - osallistua opettajan kanssa oppituntien ja muun koulun toiminnan valmisteluihin ja järjestelyihin - perehtyä työssään tarvitsemaansa tietoon yksittäisten oppilaiden opetuksen ja kuntoutuksen tavoitteista ja menettelyistä ja pitää salassa tässä yhteydessä tietoonsa tulleet oppilasta ja hänen perhettään koskevat henkilökohtaiset asiat - osallistua työnsä kannalta tarpeelliseen oppilasta koskevaan suunnitteluun ja arviointiin - edistää työssään kasvatustavoitteita, oppilaan itsenäistymistä, itsenäistä selviytymistä ja itsetuntoa sekä tasapainoista persoonallisuuden kehitystä - muut opettajan antamat avustajan työhön liittyvät tehtävät

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on koulunkäynninohjaajan tutkinto tai koulunkäyntiavustajan tutkinto tai soveltuva toisen asteen ammatillinen tutkinto. Ennen kaikkea henkilöllä tulee olla kiinnostusta ja halua auttaa ja tukea lapsia ja nuoria.

Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä lain mukainen rikosrekisteriote (504/2002). Tehtävässä noudatetaan 3,5 kuukauden koeaikaa.

Palkkaus KVTES:n mukaan.

Lähetä hakemuksesi 23.10.2017 klo 14 mennessä alla olevan linkin kautta.
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/153987/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-10-09

Osoite
06100 Porvoo

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.