Koulunkäynninohjaaja
Lappeenrannan kaupunki / Teachers’ aides / Etelä-Karjala
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä yrityksen Lappeenrannan kaupunki työpaikat alueella Etelä-Karjala

Haemme Lauritsalan koululle henkilökohtaista koulunkäynninohjaajaa määräajaksi täytettävään osa-aikaiseen työsuhteeseen ajaksi 9.8.-22.12.2017. Työsuhteen jatkuminen 2.6.2018 saakka on todennäköistä. Tehtävänkuvassa korostuu nuoren oppilaan henkilökohtainen koulunkäynnin ja kuntoutustoiminnan ohjaaminen.

Koulunkäynninohjaajien työ on osa-aikaista siten, että koulun lukuvuoden työaikana viikkotyöaika on 30 tuntia. Työ on osa-aikaista myös vuositasolla siten, että työpäiviä ovat vain koulujen työpäivät.

Koulunkäynninohjaajalta edellytetään koulunkäyntiavustajan erikoisammattitutkintoa, koulunkäyntiavustajan tutkintoa, muuta soveltuvaa ammatillista perustutkintoa, muuta alan aikaisempaa kouluasteista ammatillista ammattitutkintoa, ammattitutkintoa, erikoisammattitutkintoa tai muuta soveltuvaa tutkintoa.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan ja Lappeenrannan kaupungin koulunkäynninohjaajien palkkaryhmittelyn mukaan.

Hakemukset tulee ensisijaisesti tehdä internetin kautta osoitteessa www.kuntarekry.fi. Hakemuksiin tulee liittää kelpoisuuden osoittavat tutkintotodistukset skannattuna tai toimittaa niistä kirjalliset kopiot Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta.

Haastatteluun voidaan kutsua ja toimeen voi tulla valituksi vain hakija, joka on toimittanut hakemuksen vaadittuine liitteineen (kelpoisuuden osoittavat todistukset) hakuajan päättymiseen mennessä. Haastattelut alkavat välittömästi hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakuaika päättyy 31.7.2017 klo 15.00.

Tehtävään valitun on ennen työsopimuksen tekemistä esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu hyväksyttävä rikosrekisteriote (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä, 504 / 2002) sekä alkuperäiset tutkintotodistukset.

Työsopimus tehdään koeaikaa käyttäen.
http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/146254/fi_FI

Julkaisupäivämäärä
2017-07-17

Osoite
53300 Lappeenranta

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.