Koulukuraattori
Jämsän kaupunki / Social work and counselling professionals / Keski-Suomi
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä yrityksen Jämsän kaupunki työpaikat alueella Keski-Suomi

JÄMSÄ on noin 21000 asukkaan monien mahdollisuuksien kaupunki eteläisessä Keski-Suomessa. Jämsän elinvoima syntyy ihmisistä, monipuolisesta matkailu- ja palvelusektorista sekä vahvasta teollisuudesta. Sujuvan arjen varmistaa viihtyisä asuinympäristö, toimivat palvelut ja kaupungin sijainti loistavien kulkuyhteyksien varrella. Jämsän kaupungin sivistystoimialalla on haettavana koulukuraattorin sijaisuus ajalle 21.11.2017 -4.10.2018(vakanssinro 421860) Tehtäväalueeseen kuuluu viransijaisuuden vastaanottohetkellä Jämsän ammattiopiston sekä Jämsän lukiokoulutuksen koulukuraattorin tehtävät. Koulukuraattorin tehtäväkuva muodostuu oppilas-ja opiskelijahuollon kuraattorityöstä ammattiopistossa ja lukiossa. Keskeisinä tehtävinä ovat opiskelun tuki ja ohjaus, koulu- ja opiskeluyhteisön hyvinvoinnin edistäminen, psykososiaalisen tuen tarjoaminen opiskelijoille sekä heidän perheilleen ja monialalinen verkostotyö. Kelpoisuusehtona on vähintään sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain (817/2015) 8§ mukaiset kelpoisuusvaatimukset (sosionomi). Palvelussuhteen ehdot ovat kvtes:n mukaiset. Työaika on 37.50 h/vk. Tehtävän täytössä noudatetaan neljän (4) kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen valintapäätöksen vahvistamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ja nähtäväksi lain nro 504/2002 mukainen rikosrekisteriote viimeistään 30 pv:n kuluessa valintapäätöksen tiedoksisaannista. Jämsän kaupunki on savuton työpaikka. Lisätietoja opetusjohtaja Sami Lahti, 040 751 4731, sami.lahti@jamsa.fi
https://jamsa.rekrytointi.com/paikat/?o=A_A&jid=616

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
42100 Jämsä

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.