Kihlakunnansyyttäjä S11
Oulun syyttäjänvirasto / Lainopilliset erityisasiantuntijat / Pohjois-Pohjanmaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat ammatille lainopilliset erityisasiantuntijat alueella Pohjois-Pohjanmaa
Näytä yrityksen Oulun syyttäjänvirasto työpaikat alueella Pohjois-Pohjanmaa

Syyttäjälaitokseen kuuluu Helsingissä sijaitseva Valtakunnansyyttäjänvirasto sekä 13 syyttäjänvirastoa. Syyttäjänvirastoilla voi olla päätoimipaikan lisäksi palvelutoimistoja. Syyttäjälaitoksen palveluksessa on yhteensä noin 500 virkamiestä.

Oulun syyttäjänvirastolla on päätoimipaikka Oulussa ja palvelutoimistot Haapajärvellä (31.7.2011 saakka), Kajaanissa, Kuusamossa, Raahessa ja Ylivieskassa. Virastossa työskentelee tällä hetkellä 28 syyttäjää ja 13 sihteeriä. Oulun syyttäjänviraston toimialue on suomenkielinen.

Viran/tehtävän kuvaus: Syyttäjän tehtävänä on huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteuttamisesta rikosasioiden käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosaisten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Tehdessään tähän liittyvät oikeudelliset ratkaisut ja muut toimenpiteet hänen on noudatettava tasapuolisuutta, joutuisuutta ja taloudellisuutta. Syyttäjän tehtävänä on myös rangaistusmääräysten antaminen siten kuin siitä erikseen säädetään. Kihlakunnansyyttäjän S11 -vaativuustason viran tehtävät painottuvat tavanomaisiin ja erittelemättömiin rikosasioihin.
Virka on tällä hetkellä sijoitettu Ylivieskan palvelutoimistoon.

Kelpoisuusvaatimukset: Viran kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteen maisterin tai vastaava aikaisempi tutkinto ja tehtävän hoitamiseen tarvittava taito.

Jos määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään henkiö, jolla ei ole riittävä syyttäjä- tai tuomarikokemus, hänet nimitetään ensin kuuden kuukauden pituiseen apulaissyyttäjän määräaikaiseen virkasuhteeseen, jonka aikana hän suorittaa syyttäjänstartin.

Hakijalta odotamme: aikaisempaa syyttäjä- tai muuta siihen rinnastettavaa kokemusta sekä hyvää suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa.

Henkilökohtaiset ominaisuudet: Hakijalle on eduksi oma-aloitteisuus, kyky tulokselliseen työskentelyyn sekä hyvät vuorovaikutustaidot.

Työssä tarvittava kielitaito: Muun kuin kelpoisuusvaatimuksessa mainitun kielen taito katsotaan eduksi.

Palkkauksen peruste: Viran S11 tehtävänmukainen palkanosa on 3537 e. Tämän lisäksi voidaan maksaa kokemusosaa, joka on enimmillään 16 % ja henkilökohtaista palkanosaa, joka on enimmillään 38 % tehtävänmukaisesta palkanosasta.
Apulaissyyttäjän palkaksi on erillisellä työnantajapäätöksellä määrätty 3000 e kuukaudessa (euromääräinen palkka).

, Kirjaamo, Rata-aukio 2, PL 225, 90100 Oulu, http://heli.valtiolle.fi/JobsDescription.asp?ID=12731&L=1&IE=2

Julkaisupäivämäärä
2011-06-01

Osoite
Rata-aukio 2,90100 OULU

Hakeminen
Appointment Set By Employer - See Free Text Ilpo Virtanen, 010 36 29029, Oulu.sy@oikeus.fi

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Avainsanat
Kihlakunnansyyttäjä, Oikeustieteen, Rata