Kaavoitusarkkitehti, kaavasuunnittelija
Lappeenrannan kaupunki / Town and traffic planners / Etelä-Karjala
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä yrityksen Lappeenrannan kaupunki työpaikat alueella Etelä-Karjala

Julistamme uudelleen haettavaksi: Lappeenrannan kaupungin elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimiala hakee palvelukseensa kaavoitusarkkitehteja ja kaavasuunnittelijoita. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon. Lappeenranta on elävä ja aktiivinen yliopistokaupunki Saimaan rannalla, vain kahden tunnin päässä Helsingistä. Ympäristökaupunkinakin tunnettu Lappeenranta on tärkeä idän ja lännen kohtauspaikka. Kaupungissa tapahtuu paljon, myös maankäytön ja kaupunkisuunnittelun sekä rakentamisen alalla.

Tule mukaan innostuneeseen ja aikaansaavaan joukkoomme suunnittelemaan kaupunkiamme! Täällä pääset vaikuttamaan asioihin ja seuraamaan kaupungin kasvua ja kehitystä näköalapaikalta. Kaavoitusarkkitehtien ja kaavasuunnittelijoiden tehtävänä on asema- ja yleiskaavojen sekä muiden maankäyttösuunnitelmien laadinta, kaavoihin liittyvien selvitysten, lausuntojen ja lupien valmistelu sekä yhteistyö asukkaiden ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.Työhön voi sisältyä hyvin erilaisia suunnittelukohteita omasta osaamisesta ja mielenkiinnon kohteista riippuen.

Parhaillaan Lappeenrannassa on työn alla useita ydinkeskustan kortteleiden kehittämishankkeita. Mielenkiintoisia ajankohtaisia suunnittelukohteita ovat myös rakennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat alueet, kuten Lappeenrannan Linnoitus ja Rakuunamäen varuskunta-alue. Lisäksi ajantasaistamme vanhoja asemakaavoja sekä suunnittelemme uusia asuin-, työpaikka-, teollisuus- ja kaupan alueita.

Lappeenrannassa on käynnissä laaja ja merkittävä keskustaajaman osayleiskaavatyö, jonka keskeisenä tavoitteena on ollut kaupunkirakenteen eheyttäminen. Olemme myös käynnistäneet haja-asutusalueen pienten vesistöjen ranta-alueiden yleiskaavoituksen ja niihin liittyvien elinvoimaisten rantakylien kyläkaavoituksen. Lisäksi aluillaan on maaseutualueiden strateginen yleiskaavoitus.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtäviin on ammattikorkeakoulussa, korkeakoulussa tai yliopistossa suoritettu soveltuva tutkinto. Ensisijaisesti haemme vahvistusta arkkitehtijoukkoomme. Myös opintojensa loppuvaiheessa oleva maankäytön suunnittelutehtävissä työkokemusta hankkinut insinööri-, arkkitehti-, maisema-arkkitehtiylioppilas tai suunnittelumaantieteilijä voi tulla kysymykseen.

Valittavilla tulee olla riittävä kokemus kaupunkisuunnittelusta ja erityisesti asemakaavoituksesta. Myös rakennussuunnittelijatausta tai kokemus rakennetun kulttuuriympäristön suunnittelusta katsotaan eduksi. Hakijan tulee olla yhteistyökykyinen, neuvottelutaitoinen ja kehittymishaluinen. Keskeinen osa työtämme on vuorovaikutteinen ja osallistava maankäytön suunnittelu yhteistyössä asukkaiden, toimijoiden ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Lisäksi arvostamme positiivista asennetta työhön, oma-aloitteisuutta, kirjallista ja suullista esitystaitoa sekä hyvää paikkatieto- ja suunnitteluohjelmistojen hallintaa. Palkkaus määräytyy teknisten sopimuksen mukaan. Palkkatasomme on kilpailukykyinen! Eläke-edut määräytyvät Kuntien eläkevakuutuksen eläkesäännön mukaisesti.

Tehtäviin valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Viran täyttämisessä noudatetaan kuuden (6) kuukauden ja toimen täyttämisessä neljän (4) kuukauden koeaikaa. Tarvittaessa työsuhde voidaan sopia myös määräajaksi. Hakemukset tulee tehdä internetin kautta osoitteessa

Julkaisupäivämäärä
2017-08-15

Osoite
Villimiehenkatu 1, 53100 LAPPEENRANTA

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.