Johtava asiantuntija
Maanmittauslaitos / Kartoituksen ja maanmittauksen erityisasiantuntijat / Helsinki-Uusimaa
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä kaikki työpaikat yrityksessä Maanmittauslaitos

TYÖPAIKKA KUVAUS Miltä kuulostaisi työskennellä suunnannäyttäjänä yhteiskunnan hyväksi? Maanmittauslaitoksessa tuotetaan tietoa, palvelua ja tutkimusta Maasta. Teemme maanmittaustoimituksia, ylläpidämme kiinteistöjen tietoja, tuotamme kartta-aineistoja, huolehdimme lainhuudoista ja kiinnityksistä, kehitämme tietojärjestelmiä sekä edistämme paikkatietojen tutkimusta ja soveltamista. Työntekijöitä meillä on noin 1 800 ympäri Suomen. Maastotietotuotanto-tulosyksikkö vastaa maastotietokannan tiedonkeruusta ja ylläpidosta, maastotietokannasta tehtävistä digitaalisista ja graafisista vakiotuotteista, ilmakuvaus- ja laserkeilaustuotannosta, korkeusmallin tuotannosta sekä kiintopistemittauksista. Työpaikan tiedot: Helsinki Opastinsilta 12 C 00520 Helsinki TYÖTEHTÄVÄT Haemme johtavaa asiantuntijaa Maastotietotuotanto-tulosyksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.11.2017 - 31.12.2019. Tehtävä saattaa jatkua myös tämän jälkeen riippuen hankkeiden tilanteesta. Johtava asiantuntija työskentelee laserkeilauksiin liittyvissä tuotantotehtävissä sekä Kansallisen Maastotietokanta- ja Paikkatietoalustahankkeen kehittämistehtävissä.

Työtehtävät liittyvät laserkeilaus- ja ilmakuvapistepilvien tuottamiseen, prosessointiin, hyödyntämiseen sekä kehittämiseen. Tehtävään sisältyy yhteistyökumppaneiden kanssa toimimista, projekteihin osallistumista ja mahdollisesti myös projektipäällikkönä toimimista. Kansallinen Maastotietokanta -hanke kehittää fyysistä ympäristöä kuvaavien paikkatietojen hallintaa siten, että niiden tuottaminen perustuu yhteistyöhön Maanmittauslaitoksen, kuntien, muiden viranomaisten sekä myös yritysten ja kansalaisten tuottamaan tietoon. Tiedot perustuvat yhteisesti määriteltyyn tietomalliin. Keskeistä hankkeessa on myös laadunhallinta, pysyvien tunnisteiden hallinta, 3D tiedonhallinta sekä historia- ja suunnitelmatietojen hallinta (4D). Hanke on aloitettu vuonna 2015 ja sen ensimmäinen vaihe päättyy vuonna 2019. Paikkatietoalustahankkeen tavoitteena on luoda julkishallinnon yhteinen paikkatietoalusta, joka tarjoaa yhteiset spesifikaatiot ja palvelut julkishallinnon tiedontuottajille, yhteiset ja yhtenäiset tietoaineistot kaikille tietojen käyttäjille ja yhteiset käyttäjäpalvelut. Paikkatietoalusta yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuo ne yritysten ja yhteisöjen saataville.

VAATIMUKSET Tehtävän hoitaminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa teknilliseltä alalta tai luonnontieteistä. Edellytämme hakijalta myös hyvää paikkatietoteknologian tuntemusta erityisesti tehtävän kuvauksessa mainituilta aloilta, tietomallinnuksen osaamista ja ohjelmointitaitoja.

Odotamme joustavuutta, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta, hyviä sosiaalisia ja projektityötaitoja, ongelmanratkaisukykyä ja sekä kykyä tarttua toimeen erilaisten haasteiden edessä.

Kokemus vaativien paikkatietohankkeiden vetämisestä, kuten myös kokemus kansainvälisistä paikkatietoalan tehtävistä ja projekteista. Suomen ja englannin kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi edellytämme ruotsin kielen tyydyttävää suullista ja kirjallista taitoa.

Palkkaus on Maanmittauslaitoksen palkkausjärjestelmän tyyppitehtävän 11 mukainen (3559,17 - 5147,74 €/kk). Vaihtelu tyyppitehtävän sisällä perustuu henkilökohtaisen suoriu

Julkaisupäivämäärä
2017-09-27

Osoite
Opastinsilta 12 C, 00520 HELSINKI

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.