Järjestelmäasiantuntija (Rovaniemi tai Helsinki)
Poliisihallitus / Computer network professionals / Lappi
Hakemuksen määräaika on umpeutunut.

Näytä yrityksen Poliisihallitus työpaikat alueella Lappi

TYÖPAIKKA KUVAUS Poliisihallituksen tehtävänä on suunnitella, johtaa, kehittää ja valvoa poliisitoimintaa ja sen tukitoimintoja. Lisäksi se vastaa poliisin palvelujen tasapuolisesta saatavuudesta maan eri osissa, päättää poliisiyksiköiden välisestä yhteistoiminnasta sekä vastaa poliisiyksiköiden tulosohjauksesta. Työpaikan tiedot: Poliisihallitus / POL IT -keskus Kemijoen itäpuolentie 63 96400 Rovaniemi TYÖTEHTÄVÄT Poliisi informaatioteknologiakeskukseen haetaan järjestelmäasiantuntijaa. Virkapaikka on Rovaniemi tai Helsinki. Poliisin informaatioteknologiakeskuksen toimipaikat sijaitsevat Rovaniemellä, Helsingissä, Tampereella ja Vantaalla.

Järjestelmäasiantuntijan tehtävänä on toimia Toiminnanohjaus ja Kansainväliset tietojärjestelmät -ryhmässä kansainvälisten tietojärjestelmien ylläpito- ja kehitystehtävissä järjestelmävastuullisena. Ylläpitotehtävissä järjestelmäasiantuntija vastaa mm. järjestelmien häiriönhallinnasta, teknistä käyttäjätuesta, teknisestä operoinnista ja valvonnasta, toimittajan hallinnasta ja ohjauksesta, tiedottamisesta, raportoinnista, dokumentoinnista ja elinkaaren hallintaan liittyvistä tehtävistä. Kehitystehtävissä järjestelmäasiantuntija vastaa ominaisuuksien määrittelystä, suunnittelusta, teknisen toteutustyön ohjauksesta ja testauksesta sekä julkaisunhallintaan ja käyttöönottoon liittyvistä tehtävistä.

VAATIMUKSET Parhaat edellytykset tehtävän menestykselliselle hoitamiselle antavat soveltuva IT-alan koulutus sekä kokemus vastaavista tehtävistä laajojen tietojärjestelmien ylläpidossa ja kehityshankkeissa: Sovelluspalvelinarkkitehtuuri (J2EE, WebLogic Server), tietokannat MySQL ja Oracle ja Siebel - tuoteperheen tuotteet. Lisäksi tehtävässä tarvitaan kykyä systemaattiseen suunnittelutyöhön ja järjestelmälliseen dokumentointiin. Odotamme hakijalta lisäksi hyviä tiimityöskentelytaitoja, sitoutuneisuutta tulokselliseen ja tunnolliseen toimintaan, hyvää paineensieto - ja organisointikykyä, oma-aloitteisuutta ja käytännössä osoitettua ongelmanratkaisutaitoa sekä määrätietoista otetta työtehtävien hoitamisessa. Hakijalla tulee olla myös osaamista ja kykyä vahvaan toimittajien hallintaan sekä heidän työnsä ohjaamiseen. Eduksi katsotaan aiempi kokemus poliisin järjestelmien kehittämis- ja ylläpitotehtävistä sekä poliisin toimiala- ja prosessiosaaminen. Järjestelmäasiantuntijan tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Tehtävässä tarvitaan erinomaista suomen kielen taitoa sekä vahvaa englannin kielen kirjallista ja suullista taitoa. Tehtävän palkkaus määräytyy Poliisihallituksen palkkausjärjestelmän vaativuustason 60.10 mukaan, jonka peruspalkka on 3300,84 e/kk. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % peruspalkasta.

Vakinainen. Virka on viraston yhteinen. Virkaan tai tehtävään valittavasta henkilöstä voidaan tehdä hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys (Turvallisuusselvityslaki 726/2014). Turvallisuusselvitysmenettelystä ja selvityksen kohteen oikeuksista löytyy tarkempia tietoja osoitteessa www.supo.fi. Virkapaikka päätetään nimityksen yhteydessä. Koeaika : Viran täytössä voidaan käy

Julkaisupäivämäärä
2017-10-10

Osoite
Kemijoen itäpuolentie 63, 96400 ROVANIEMI

Hakeminen
Appointment set by employer - see free text

Hakemuksen määräaika on umpeutunut.